Teamcode

Met deze teamcode willen we voor iedereen een duidelijk kader geven waarin elke speler/speelster zich maximaal kan ontwikkelen.
Dit houdt in dat een aantal afspraken gemaakt worden met zin voor club- en teamverantwoordelijkheid zodat alles vlot kan verlopen.
Volley Team Diksmuide is en blijft een familieclub waar iedereen zich goed kan en moet
voelen. Deze teamcode kan de goede werking en de sfeer op en rond het volleybalterrein alleen maar ten goede komen.
Het clubbestuur en de sportieve cel vraagt met aandrang deze afspraken indachtig te zijn en te willen nakomen. Afspraken voor alle jeugdspelers/-speelsters

OP HET VELD

1. Afwezigheid van trainingsactiviteiten en wedstrijden 

Elke afwezigheid moet altijd en tijdig vooraf gemeld worden aan je train(st)er. Zo kan de kwaliteit gewaarborgd worden. Een training is immers afgestemd op het aantal deelnemers.

De train(st)ers zullen een aanwezigheidslijst bijhouden die steeds voor inzage ter beschikking is van de sportieve cel. 

Volleybal is een teamsport. Niet alleen je aanwezigheid, maar zeker ook je stiptheid, mentaliteit, positieve houding en ingesteldheid, betrokkenheid, hulpvaardigheid, beleefdheid, inzet, orde … zijn niet alleen voor jezelf, maar ook voor het hele team enorm belangrijk. Wie hierin tekort schiet, zal door de train(st)er(s) of jeugdcoördinator aangesproken worden. Herhaalde afwezigheid, niet naleven van de afspraken, gebrek aan inzet … zijn enkele redenen om je minder te laten spelen bij wedstrijden. Zonder aanvaardbare reden regelmatig afwezig zijn op trainingen en/of wedstrijden, kan, na voorafgaande verwittiging, een reden zijn om je voor een bepaalde periode niet meer te laten deelnemen aan wedstrijden. Op het einde van het seizoen wordt rekening gehouden met het naleven van voorafgaande afspraken bij het samenstellen van de nieuwe ploegen. 


2. Trainingen en Wedstrijden 

Bij aankomst begroet je eerst de train(st)er en dan de teamgenoten als teken van aanwezigheid en groepsgevoel. (hands!) 

Iedereen is 5 minuten voor de aanvang van elke training (of teamactiviteit) in sportkledij aanwezig op het oefenterrein. Wees ook altijd bereid om de trainer/trainster te helpen met het klaarzetten van materialen. Alle materiaal, al dan niet eigendom van de club, dient met de nodige zorg behandeld te worden. Defect, beschadiging of verdwenen materiaal moet onmiddellijk bij de train(st)er gemeld worden. Na de training wordt dezelfde houding verwacht om alles op te ruimen. 

Onderbreking of het verlaten van de training/wedstrijd kan enkel met toestemming van de train(st)er. Het zelfde geldt voor de drinkpauzes.

Breng steeds je eigen fles water mee in de zaal en plaats deze aan de achterkant van het terrein. Geen frisdrank, chips of kauwgum in de zaal. 

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om ringen , armbanden, kettingen , horloges enz… niet te dragen tijdens de training/wedstrijd . 

Moedig steeds je teamgenoten (luid) aan en werk mee aan een positieve sfeer. Wij dulden geen pestgedrag of enig andere negatieve houding. 

Na de training /wedstrijd moeten de zaal en de kleedkamer in ordentelijke staat achtergelaten worden. 

De train(st)er bepaalt het tijdstip en de plaats van vertrek bij uitwedstrijden. Wij vragen een engagement van de ouders om enkele verplaatsingen voor zijn/haar rekening te nemen zodat het vervoer bij uitwedstrijden nooit in het gedrang komt. Deze lijst wordt in het begin van het seizoen opgesteld door de trainer en doorgegeven aan alle ouders. Er mag altijd onderling gewisseld worden indien je bezet bent. 

Zorg ervoor dat je je identiteitskaart en je volledige officiële speeluitrusting mee hebt. 

Vermijd diefstal en berg dus al je kledij en waardevolle bezittingen op in je sporttas en breng die mee in de zaal. 

30 minuten voor aanvang van de wedstrijd staan alle spe(e)l(st)ers in onberispelijk  uniforme uitrusting op het terrein, fysiek en mentaal voorbereid om de opwarming voor de wedstrijd aan te vatten. 

Aanvaard en respecteer de beslissingen en de tactische richtlijnen van de coach zonder commentaar.

Na elke wedstrijd drukt iedereen elke tegenstrever én de wedstrijdleiding de hand. 

Negatieve uitlatingen naar supporters, scheidsrechters, medespe(e)l(st)ers, train(st)ers, bestuur of tegenstrevers toe zijn niet gepast en worden niet getolereerd. Indien je misnoegd bent, maak je een afspraak met je train(st)er en bespreek je problemen onder 4 ogen met hem/haar. 

Je GSM ligt af of staat op stil tijdens trainingen en wedstrijden.


3. Voor ouders 

Tijdens de wedstrijden nemen de ouders plaats op de tribunes en niet op de reservebank. Het is zeer aangenaam voor het team en de coach als er positief voor eigen ploeg wordt gesupporterd! 

Ook ouders gedragen zich beleefd tegenover coaches, scheidsrechters, tegenstanders en eigen spelers. 

Uiteraard zijn wij blij als ouders ons willen helpen (bv. als ploegverantwoordelijke, coach, markeerder, terreinafgevaardigde of aan het scorebord). 

Als je het niet eens bent met de gang van zaken bespreek je dit op een afgesproken moment rustig met de trainer of coach. 

Als er iets is wat uw kind aangaat, bespreek dit met de trainer of coach. 

Zaken die ze niet kwijt kunnen bij coach/trainer kunnen steeds met de jeugdcoördinator besproken worden. 

Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Indien het gedrag naast het veld niet strookt met de clubvisie, heeft de club het recht de speler/speelster uit de club te zetten indien geen andere oplossing mogelijk is. 

 

 BUITEN HET VELD

1. Algemene gedragsregels

Elk lid betaalt voor de aanvang van de competitie het afgesproken lidgeld. 

Het lidgeld of een deel ervan wordt nooit terugbetaald indien het lid vroegtijdig de club verlaat tijdens het seizoen. 

De uitrusting die iedereen krijgt blijft eigendom van de club en dient op het einde van elk seizoen terug ingeleverd worden. Draag tijdens het seizoen zorg voor je uitrusting en laat deze op een correcte manier wassen. Wedstrijdkledij dient enkel voor de wedstrijden. Draag daarom voor de trainingen of in uw andere sportieve bezigheden andere sportkledij. 

Sportschoenen die sporen nalaten (o.a. zwarte zolen) zijn op de speelvelden niet toegestaan. Op de voorziene plaatsen rond de terreinen (op de zwarte matten) mogen ouders, toeschouwers,… wel met ander schoeisel komen. Voorzie ook volleybalschoenen die je pas in de zaal aantrekt en ook weer uitdoet om naar huis te gaan. 

Het bestuur rekent op de medewerking van alle leden voor speciale gelegenheden. Deze zijn broodnodig om het voorbestaan van de club te verzekeren. Ook bepalen ze in grote mate het succes van het team en de club. 

Bij eventuele problemen wordt direct contact opgenomen met het bestuur of jeugdverantwoordelijke. Sportieve problemen worden op een rustige manier uitgeklaard met de trainer/trainster. Alle extra-sportieve en financiële problemen worden besproken met iemand van het hoofdbestuur.

Woon je dichtbij, kom dan met je fiets en plaats deze in de voorzien fietsenstalling bij de sportzaal! Sluit je fiets! Voor je eigen veiligheid, draag een helm en draag een fluojas!
Breng je je kind met de auto, laat ze dan niet buiten op de parking wachten maar op de bankjes die voorzien zijn aan de zijkant aan de ingang.


2. Medische begeleiding 

In geval van blessure of ongeval opgelopen tijdens een clubactiviteit moeten zo vlug mogelijk de verzekeringspapieren ingevuld én doorgestuurd worden. Verzekeringspapieren zijn terug te vinden bij documenten.

Je brengt de trainer/trainster vóór de training altijd op de hoogte van een overbelasting of andere pijn. Zo kan hij/zij hier rekening mee houden om verdere blessuren te vermijden. Geef relevante info van dokter of kinesist ook altijd door. 


3. Internet / Sociale netwerken / Mailverkeer / Chatten / GSM 

Negatieve uitlatingen via het internet over de club in het algemeen, medespe(e)l(st)ers, train(st)ers, bestuur, sponsors, scheidsrechters of tegenstrevers zijn niet gepast en worden niet getolereerd. Neem steeds direct contact op met de trainer of jeugdcoördinator indien negatieve ervaringen bemerkt worden. 


4. Tot slot

Je eigen train(st)er maakt wellicht nog bijkomende afspraken met jou en je ploeg. Ook die helpen om er een (h)echt team van te maken.